Proof of concept


Proof of Concept (PoC) pro chytrá města může zahrnovat různé technologie a aplikace, které mají za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel a efektivitu správy města. 

Zde je příklad PoC pro chytrá města zaměřený na energetickou efektivitu:

Služby


Monitorování spotřeby energie

Instalujte senzory a měřiče spotřeby energie ve vybraných budovách po celém městě. Tyto senzory by měly být schopny sbírat data o spotřebě elektřiny, vody, vytápění a chlazení.  

Datová analýza

Sbíraná data jsou odesílána do centrálního systému, kde jsou analyzována a vizualizována pomocí sofistikovaných nástrojů pro zpracování dat. Tím se získá přehled o spotřebě energie a identifikují se oblasti s neefektivním využitím energie.

Identifikace úsporných opatření

Na základě analýzy dat jsou identifikovány oblasti, kde je možné zlepšit energetickou efektivitu. To může zahrnovat izolaci budov, výměnu zastaralých spotřebičů za energeticky úspornější varianty, optimalizaci osvětlení atd.

Implementace opatření

Po identifikaci úsporných opatření se provádí jejich implementace ve vybraných budovách. Například instalace energeticky úsporných LED osvětlení, inteligentních regulátorů vytápění a chlazení, automatizace systémů pro optimalizaci spotřeby atd.

Monitorování a hodnocení

Po implementaci opatření se monitoruje a porovnává nová spotřeba energie s původními daty. Tím lze posoudit úspěšnost a efektivnost provedených změn a získat zpětnou vazbu pro další optimalizaci.